Kaukolämpölaitteiden suunnittelu

Normaalitilanteessa lämmönsiirrinpaketti uusitaan kokonaisuudessaan, koska tehdasvalmisteinen siirrinpaketti on edullisempi ratkaisuksi kuin vanhan siirrinpaketin osittainen korjaaminen. Lämmönsiirrinpaketin uusimisen yhteydessä tulee huolehtia myös koko lämmönjakohuoneen saattamisesta hyvään kuntoon.

Huonetila saatetaan siistiksi maalaamalla lattia, asentamalla riittävä valaistus ja samalla huolehditaan myös turvallisuudesta.

Milloin kaukolämpölaitteet tulisi uusia?

  • lämmönsiirrin (-siirtimet) vuotaa
  • automatiikka ei toimi
  • säätöventtiilit vuotavat tai ne eivät toimi
  • lämmönsiirrinpaketin ikä noin 16 – 20 vuotta

Lämmönsiirtimen mitoitus tulee tehdä huolella, kun vanha siirrin vaihdetaan uuteen. Missään nimessä pelkkä vanhojen tietojen kopioiminen uuteen suunnitelmaan ei tule kysymykseen. Oikeastaan tällöin ei voida puhua edes suunnittelemisesta vaan kopioimisesta.

Siirrinpaketin mitoituksessa otetaan huomioon vuosien varrella muuttuneet tekijät, jotka vaikuttavatkin mitoitukseen hyvin oleellisesti.

Kun kiinteistön rakenteita on saneerattu tai ikkunat on vaihdettu uusiin, voidaan siirtimen tehoa pienentää oleellisesti. Myös ullakkorakentaminen vaikuttaa mitoitukseen. Jos asuntojen lukumäärä on kasvanut, tulee käyttöveden siirrin laitteinen mitoittaa riittävän kokoiseksi.

Näitä tietoja ei ole esimerkiksi energiayhtiöillä, joilta monessa tapauksessa pyydetään mitoitustietoja ja siirrinpaketti uusitaan saatujen tietojen mukaan.

Usein tiedot saadaan hankittua vasta paikan päällä kun verrataan vanhoja tietoja uusiin.

Oletko tullut ajatelleeksi, että oikein mitoitetun pumpun sähkönkulutus on vain hehkulampun luokkaa?

Patteriverkoston perussäädön kannalta lämpöjohtopumppu on keskeinen tekijä. Kun pumpun mitoitus on oikea, verkosto on äänetön kaikissa olosuhteissa ja sähkönkulutus on mahdollisimman pieni.

Siirrinpaketissa on automatiikan säätökeskus, joka ohjaa lämmityksen ja käyttöveden moottoriventtiileitä jotka säätävät lämpötilat halutuksi. Säätökeskus ilmoittaa myös huoltohenkilökunnalle mahdollisesta laitteiston toimintahäiriöstä.

Nykyaikaista säätökeskusta oppii käyttämään hyvin nopeasti ja käytön oppiminen on edellytys hyvään automatiikan toimivuuteen. Kun huoltohenkilökunta osaa käyttää säätökeskusta, saavutetaan lämpöjohtoverkoston hyvä toimivuus ja käyttöveden lämpötila pysyy tasaisena.

Toimivan säätökeskuksen ja laadukkaiden moottoriventtiileiden ansiosta laitteisto reagoi sään ja lämpötilojen vaihteluihin nopeasti ja tarkasti.

Kun lämmönsiirtimet uusitaan, tulee samalla huomioida koko lämmönjakohuoneen kunto.
Uusi lämmönsiirrin tulee sijoittaa järkevään paikkaan koko huonetta ajatellen ja niin, että se on helposti huollettavissa.

Samalla huolehditaan vanhojen laitteiden pois viennistä ja mahdollisesta asbestipurkutyöstä.
Lattian ja seinien kunto tulee huomioida ja valaistus saatetaan riittävälle tasolle.
Kun kaikki on otettu huomioon, niin laitteiden kuntoa on helppo seurata ja mahdolliset viat havaitaan heti niiden ilmaannuttua.

Kaukolämpölaitteiden suunnittelumme sisältää seuraavat asiat:

  • tutustuminen kiinteistöön
  • lämmönjakohuoneen tarkastus
  • lämmönsiirtimien ja laitteiston mitoitus
  • pumppujen mitoitus
  • säätölaitteiden mitoitus
  • lj-huoneen suunnittelu

Suunnittelun teemme CADS-ohjelmalla ja suunnitelmat luovutetaan tilaajalle ”sähköisessä” muodossa.

Ennen

Ennen

Jälkeen

Jälkeen

Start typing and press Enter to search